Hur man lägger till en ny kontakt

Hur man skapar en enskild kontakt

Tryck på en tom ruta på huvudskärmen. Tryck sedan på “Lägg till manuellt”. För att skapa en enkel-kontakt, var vänlig fyll i en av dessa kommunikationsmetoder (Mobil, Meddelande, Mail). Eller så kan du trycka + ”Lägg till kommunikationskanal” för att välja en annan kommunikationsmetod. Gå tillbaka till huvudskärmen och tryck på en ikon för enkel-kontakt för att ringa (eller starta händelsen) med ett tryck.

Hur man manuellt skapar en multi-kontakt (multipla händelser)

Existerande enskild kontakt: Tryck och Håll Kontaktionen som du vill Ändra tills den börjar skaka. Klicka på den. Sen klickar du på ”Lägg till kommunikationskanal” för att lägga till andra sätt på vilka du kan ansluta till kontakten. Du kan lägga till upp till 5 sätt att ansluta med kontakten (Var vänlig se Aktivera/Avaktivera kontakt nedan). Tryck på < (uppe till höger) för att återgå till huvudskärmen. När du trycker på att multikontaktsikon, kommer popup-ikoner dyka upp med den sorts anslutning du aktiverat. Dubbelklicka på en multikontakt för att ringa upp som standard. Standarden är första raden i listan.

Ny kontakt från din Kontaktlista

Tryck på en tom ruta på huvudskärmen. Tryck sedan på “Lägg till från kontaktlista” för att importera en kontakt från din kontaktlista. Aktivera kontaktraderna du vill använda för denna kontakt. Tryck på ”Lägg till kommunikationskanal” för att lägga till andra sätt att ansluta till denna kontakten.

Aktivera/Avaktivera kontaktlinje

Dra höger för att aktivera en kontaktlinje, dra höger igen för att avaktivera den. Varje aktiverad kontaktlinje kommer representera en popup-ikon för en kontakt på huvudskärmen.

Till exempel om du vill tilldela din kontakt två sätt att ansluta på: ringa och smsa (så kommer två popup-ikoner dyka upp på huvudskärmen när du trycker på en kontaktikon), du kommer behöva aktivera två kontaktlinjer (telefon och sms).

Om du inte tilldelar någon speciell åtgärd till din kontakt (inte aktiverar några kontaktlinjer) så kommer automatiskt bara den första kontaktlinjen i listan att aktiveras. I detta fall kommer du att kunna ringa din kontakt med ett klick när du trycker på en kontaktikon på huvudskärmen.

Tilldela ett foto

Tryck på Bild/Foto-fältet för att tilldela en bild eller ett foto till din Kontakt och välj storleken på snabbuppringningsikonen genom att trycka på “2x”. Tryck på tillbakaknappen i form av en pil uppe i vänstra hörnet för att återgå till en ”Ändra kontakt”-skärm.

Ändra kontaktnamn

Tryck på ett Kontaktnamnsfält för att ändra Kontaktnamn.

Sortera kontaktlinjer

Tryck och Håll en kontaktlinje för att flytta den upp eller ned

Ta bort en kontaktlinje

Dra vänster för att ta bort en kontaktlinje.

Den första aktiverade kontaktlinjen kommer vara din huvudsakliga kontaktväg. I detta exempel, så är den först aktiverade kontaktlinjen Facebook. Det betyder att när du är på huvudskärmen och dubbelklickar på ikonen för den personen så kommer du anslutas till Facebook. Om, till exempel, du flyttar en email-linje till första platsen i listan, så kommer Skriv mail öppnas när du dubbelklickar på ikonen för den personen.

Du kan också lägga till olika sätt att ansluta såsom Instagram, Facebook, Whatsapp, Skype, etc. genom att klicka på ”+Lägg till kommunikationskanal”. När du är färdig kan du trycka på bakåtknappen i form av en pil i det övre vänstra hörnet för att återgå till huvudskärmen.”

Hur man använder appen

Ring ett samtal

Tryck för att ringa ett samtal.

Ring ett direktsamtal

Dubbelklicka på Multikontakten för att ringa ett direktsamtal.

T9 Sökning och Uppringning

Lägg till en kontakt

Tryck för att lägga till en Kontakt

Redigeringsläge

Tryck och Håll kontaktikonen tills den börjar skaka för att gå in i Redigeringsläge. Tryck på en skakande ikonkontakt som du vill ändra.

Inställningar

Hur man hanterar ikoner

Att Ändra storlek på en Kontaktikon

Tryck och Håll en ikon du vill ändra storlek på tills den börjar skaka. Medan ikonen skakar kan du dubbelklicka på den för att dubbla storleken (2X) på ikonen. Dubbelklicka igen för att ändra tillbaka storleken (1X).

Att Ändra Kontakt

Tryck och Håll en ikon tills den börjar skaka. Tryck på en skakande kontaktikon som du vill ändra.

Tryck på den gröna linjen nederst för att gå ut ur Ändringsläge.

Att Omarrangera ikoner

Tryck och håll en ikon, och dra den sedan till önskad plats.

Att Ta bort en kontak

Tryck och Håll en ikon, och dra den sedan ned till den röda linjen.

T9 Sökning och Uppringning

Importera kontakter från en T9-sökning.

Öppna en T9-uppringningsskärm. Sök efter kontakterna genom att använda dig av T9-sökning. Tryck på ”+”-ikonen i det övre vänstra hörnet. Välj sedan de kontakter du vill importera genom att trycka på ”+” för varje kontakt. Tryck på den gröna bekräftelseikonen i övre högra hörnet och valda kontakter kommer läggas till.

Lägga till kontakter från en uppringningslinje.

Öppna uppringningsskärmen. Skriv in telefonnumret. Tryck på “+”-ikonen i det övre vänstra hörnet. Tryck sedan på den gröna “+”-ikonen igen. Numret kommer läggas till som en ny kontakt. Sedan kan du tilldela ett foto, namn och sätt att kommunicera med kontakten.