วิธีเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ทำอย่างไร

วิธีสร้างผู้ติดต่อแบบเดี่ยวทำอย่างไร

แตะที่ช่องสี่เหลี่ยมว่างบนหน้าจอหลัก จากนั้นแตะที่ “เพิ่มด้วยตนเอง” เมื่อต้องการสร้างผู้ติดต่อแบบเดี่ยว กรุณากรอกวิธีการติดต่อสื่อสาร (มือถือ,ข้อความ,อีเมล์) หรือคุณสามารถแตะที่ “+” เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของวิธีการติดต่อ กลับไปยังหน้าจอหลักและแตะที่ผู้ติดต่อเดี่ยวเพื่อโทรออก(หรือเริ่มปฏิบัติการ)เพียงแตะครั้งเดียว

วิธีการสร้างการติดต่อหลายผู้ติดต่อ (การกระทำที่หลากหลาย)

สำหรับผู้ติดต่อเดียวบางคนที่มีอยู่แล้ว: แตะค้างที่ไอคอนผู้ติดต่อที่คุณต้องการที่จะแก้ไขรอจนตัวไอคอนสั่น จากนั้นแตะเบาๆจากนั้นให้แตะที่ “เพิ่มช่องทางการติดต่อ” เพื่อที่จะเพิ่มวิธีการติดต่อสำหรับผู้ติดต่อนั้นๆ คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 5 รูปแบบเพื่อการติดต่อผู้ติดต่อนั้นๆ(โปรดดูที่รายชื่อผู้ติดต่อที่เปิดการใช้งาน/ยังไม่ได้เปิดใช้งานได้ที่ด้านล่างของรายชื่อ) แตะที่ < (ด้านซ้ายบน) เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก เมื่อคุณสัมผัสที่ไอคอนผู้ติดต่อแบบร่วม ไอคอนก็จะปรากฏขึ้นและจะแสดงชนิดของการติดต่อที่คุณเปิดใช้งานไว้ แตะสองครั้งที่ผู้ติดต่อแบบร่วมเพื่อโทรออกตามค่าเริ่มต้น ค่าเริ่มต้นนั้นจะอยู่เป็นรายชื่อแรก

ผู้ติดต่อใหม่จากแถบรายชื่อ

แตะที่ช่องสี่เหลี่ยมว่างที่หน้าจอหลัก แล้วแตะที่ “เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ” เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อจากรายชื่อ เปิดการใช้งานของรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการใช้ แล้วแตะที่ “เพิ่มการช่องทางการติดต่อ” เพื่อเพิ่มวิธีการในการติดต่อ

การเปิดการใช้งาน/ยังไม่ได้เปิดใช้งานรายชื่อผู้ติดต่อ

สไลด์ขวาเพื่อเปิดการใช้งานของแถบรายชื่อ สไลด์ขวาอีกครั้งเพื่อยกเลิกการใช้งาน ผู้ติดต่อที่ได้ทำการเปิดการใช้งานไว้จะถูกแทนที่ด้วยการปรากฏขึ้นของไอคอนสำหรับการติดต่อบนหน้าจอหลัก

ตัวอย่าง, ถ้าคุณต้องการจะกำหนดให้กับผู้ติดต่อของคุณมีการติดต่อแบบสองรูปแบบ: โทรออกและส่งข้อความ(สองไอคอนจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหลักเมื่อคุณสัมผัสที่ไอคอนรายชื่อผู้ติดต่อ) ข้อความ คุณจะต้องเปิดใช้งานสองแถบรายชื่อผู้ติดต่อ (โทรศัพท์และข้อความ )

หากคุณไม่ได้กำหนดให้มีการกระทำที่เฉพาะเจาะจงใดๆให้กับผู้ติดต่อ (ไม่เปิดใช้งานแถบรายชื่อผู้ติดต่อใดๆ) ดังนั้นแล้วค่าเริ่มต้นจะตั้งอยู่ที่แถวรายชื่อผู้ติดแรกจะถูกให้เปิดใช้งาน ในกรณีนี้เมื่อคุณแตะที่ไอคอนรายชื่อผู้ติดต่อบนหน้าจอหลัก คุณก็จะสามารถที่จะโทรออกได้เพียงแค่สัมผัส

การจัดรูปภาพ

แตะที่รูป/ภาพ เพื่อเข้าสู่การจัดการภาพหรือรูปไปยังรายชื่อผู้ติดต่อ และเลือกขนาดของไอคอนการโทรด่วน โดยการแตะ “2x” แตะลูกศรกลับด้านล่างที่อยู่มุมบนซ้ายเพื่อกลับสู่หน้าจอ“การแก้ไขผู้ติดต่อ”

แก้ไขชื่อของผู้ติดต่อ

แตะที่ชื่อผู้ติดต่อเพื่อเข้าแก้ไขชื่อของผู้ติดต่อ

จัดลำดับรายชื่อผู้ติดต่อ

แตะค้างที่รายชื่อผู้ติดต่อเพื่อย้ายขึ้นหรือลง

ลบรายชื่อผู้ติดต่อ

สไลด์ไปทางซ้ายเพื่อลบรายชื่อผู้ติดต่อ

รายชื่อผู้ติดต่อท่านแรกที่เปิดใช้งานจะเป็นรูปแบบหลักของรายชื่อผู้ติดต่อ ในตัวอย่างต่อไปนี้ รายชื่อผู้ติดต่อแรกคือ เฟสบุ๊ค ซึ่งหมายถึงเมื่อตอนที่คุณอยู่ที่หน้าจอหลักและได้แตะสองครั้งที่ไอคอนไปยังผู้ที่คุณต้องการติดต่อในเฟสบุ๊ค เช่น,ตัวอย่าง, คุณย้ายแถบอีเมล์ไปยังที่แรกในแถบรายชื่อ หลังจากนั้นเมื่อคุณแตะสองครั้งไปที่ไอคอนของคนๆนั้นกับอีเมล์ก็จะถูกเปิดขึ้น

คุณยังสามารถเพิ่มรูปแบบในการติดต่อที่ต่างกันออกไป เช่นผ่านทาง อินสตาแกรม, เฟสบุ๊ค, ว็อทแอป, สไกป์ ฯลฯ โดยสัมผัสที่ “+ เพิ่มช่องทางการติดต่อ” เสร็จแล้วให้แตะที่ลูกศรกลับซึ่งอยู่ทางด้านล่างของมุมบนซ้ายเพื่อที่จะกลับเข้าสู่หน้าจอหลัก

ใช้งานอย่างไร

วิธีการโทรออก

แตะที่การโทรออก

วิธีการโทรออกโดยตรง

แตะสองครั้งที่การรายชื่อรวมเพื่อการโทรออกโดยตรง

การค้นหาโดยใช้บริการ ที9 และการโทรออก

เพิ่มผู้ติดต่อ

แตะที่เพิ่มผู้ติดต่อ

แก้ไขโหมด

แตะค้างที่ไอคอนผู้ติดต่อจนกว่ามันจะเริ่มสั่น จากนั้นให้เข้าสู่การแก้ไขโหมด และจึงแตะที่ไอคอนที่คุณต้องการแก้ไข

การตั้งค่า

วิธีการจัดเรียงไอคอน

เพื่อเปลี่ยนขนาดของไอคอนผู้ติดต่อ

แตะค้างที่ไอคอนที่คุณต้องการเปลี่ยนขนาดจนกว่ามันจะเริ่มสั่น พอไอคอนสั่นก็ให้แตะซ้ำสองรอบเพื่อที่จะเพิ่มขนาดไอคอนเป็น (2X) หรือแตะซ้ำอีกครั้งเพื่อลดขนาดกลับมาเหมือนเดิม (1X)

แก้ไขผู้ติดต่อ

แตะค้างที่ไอคอนจนกว่ามันจะเริ่มสั่น จากนั้นแตะที่ไอคอนที่กำลังสั่นอันที่คุณต้องการแก้ไข

แล้วให้แตะที่เส้นสีเขียวด้านล่างเพื่อออกจากโหมดแก้ไข

การจัดเรียงไอคอน

แตะที่ไอคอนค้างไว้แล้วลากลงในตำแหน่งที่ต้องการ

การลบรายชื่อผู้ติดต่อ

แตะที่ไอคอนค้างไว้ แล้วลากไอคอนลงไปที่เส้นสีแดง

การค้นหาด้วย ที9 และการโทรออก

เพิ่มผู้ติดต่อจากการค้นหาของ ที9

เปิดหน้าจอของบริการ ที9และค้นหารายชื่อผู้ติดต่อผ่านช่องทางที9 แตะที่เครื่องหมาย “+” ที่อยู่ด้านมุมซ้ายบนของหน้าจอ จากนั้นเลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการที่จะเพิ่ม โดยการแตะที่ “+” ของแต่ละชื่อผู้ติดต่อ แตะที่ไอคอนสีเขียวทางด้านมุมขวาบนเพื่อยืนยัน และเลือกผู้ติดต่อที่ต้องการเพิ่ม

เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อจากสายโทรออก

เปิดหน้าจอการโทรออก ใส่หมายเลขโทรศัพท์ลงไป แล้วแตะที่เครื่องหมาย “+” ทางด้านมุมซ้ายบน จากนั้นให้แตะที่เครื่องหมาย “+” สีเขียวอีกครั้ง หมายเลขโทรศัพท์จะถูกเพิ่มในฐานะผู้ติดต่อรายใหม่ จากนั้นคุณจะสามารถใส่รูป ชื่อ และรูปแบบของการติดต่อไปที่ผู้ติดต่อนั้นๆได้เลย